WYNIKI EGZAMINU Z SOCJOLOGII KOMUNIKACJI
Forum » Forum / Sprawy uczelni / organizacyjne » WYNIKI EGZAMINU Z SOCJOLOGII KOMUNIKACJI
Started by: starosta samozwaniecstarosta samozwaniec
Date: 25 Feb 2009 13:10
Number of posts: 18
rss icon RSS: New posts
Summary:
Skala ocen: 0 – 7,25 ndst, 7,5 – 10,5 dst, 10,75 – 13,25 db, 13,5 – 15 bdb. . Ocena z pracy nie jest tożsama z oceną końcową z przedmiotu, można ją poprawić podczas ustnej „obrony” pracy egzaminacyjnej. Dotyczy to szczególnie tych prac w których ilośĆ punktów brakująca do wyższej oceny jest niezbyt duża – tzn. około jeden punkt. Uwaga! Podaję Państwa imię i nazwisko a nie tylko numer indeksu chcąc podkreślić wagę przejrzystości procesu oceniania.
New Post
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.