Interakcjonizm Komunikacyjny

Propozycje tematów prac zaliczeniowych z przedmiotu: Interakcjonizm komunikacyjny.

1.Porównanie koncepcji konstruowania „jaźni”: G. H. Meada z Z. Freuda koncepcją „osoby”.
2.Porównanie koncepcji konstruowania „ jaźni „ G. H. Meada z M. Schelera koncepcją „ osoby „.
3.Porównanie M. Schelera koncepcji światopoglądów z A. Schutza koncepcją tzw. naturalnego nastawienia.
4.Dwa światy społecznych „rytuałów”: E. Goffman, W. Gombrowicz.
5.E. Goffmana koncepcja „stygmatyzacji ” a działalność „instytucji totalnych”.
6.Porównanie koncepcji „ jaźni” G. H. Meada, z koncepcją „osoby” Maxa Schelera.
7.Co to jest tzw. socjologia fenomenologiczna Alfreda Schutza ?
8.J. Habermasa krytyka teorii religii E. Durkheima . ( D.K. t.II, s.86-113; s.127-138).
9.P. Ricoeura koncepcja znaczącego działania jako „tekstu”.
10.Alfred Schutz o potocznej i naukowej racjonalności działania.
11.Alfreda Schutza krytyka podstaw teorii socjologicznej.
10. Porównanie kategorii „współczynnika humanistycznego” Znanieckiego z postulatem „ subiektywnej interpretacji” Schutza.
11.H. Garfinkla krytyka racjonalności naukowej.
12.E. Goffmana pojęcie działania dramaturgicznego.
13.E. Goffman o tym jak tworzy się ład interakcyjny.
14.Koncepcja „uogólnionego innego” G.H. Meada.
15. Próba porównania „ nastawienia potocznego” i „ nastawienia naukowego” na podstawie rozważań H. Garfinkla i Al. Schutza.
16. Solidarność wspólnoty a solidarność stowarzyszenia, kilka uwag przy E. Durkheimie.
17. Maxa Schelera koncepcja podmiotu jako „osoby”.
18. Ralpha H. Turnera „koncepcja siebie” w interakcji społecznej.
19. Analiza konwersacyjna „koncepcji siebie polityka”, na przykładzie porównania wywiadów prasowych i „ blogów” posła Ludwika Dorna.
20. Gra w internet jako sposób „ tworzenia osobowości”.
21.Próba porównania tzw. „ działania normatywnego” z „ działaniem dramaturgicznym”.
22. Co to jest interakcja w symbolicznym interakcjoniźmie ?
23. Etno - eksperyment polityczny, czyli „ujawnienie „ samopoczucia członka samoobrony po przegranych wyborach parlamentarnych.
24. Mikro - rekonstrukcja języka propagandy PRL, na podstawie książek Michała Głowińskiego pt. „ Końcówka” i „ Nowomowa po polsku” .
25. Kilka uwag o tym, co jest źródłem normatywności w symbolicznym interakcjoniźmie.
26. Bergsonwska koncepcja intuicji a poznanie innego człowieka.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.