Materialy021212006

1. "Biblijna genesis i zatracone księgi peri physeos" z "Natura - człowiek - sztuka w koncepcji Arystotelesa" prof. Marian Wesoły

2. "Krótkie przedstawienie wiary chrześcijańskiej" Gennadios Scholarios

Proszę nacisnąć na dole pliki

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.