Sprawy uczelniane

Starosta niech mi przesyła to co ma się tu znaleźć, chyba że macie także pomysły (po prostu informacji przydatnych nie szukać po forum)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.