Wykład I

13.01.2007
Jarema Jakubowski
Na egzamin obowiązuje tylko to, co było na zajęciach

ONTOLOGIA- TO ON- byt. Wiedza o bycie
LOGOS- rozum, wiedza, nauka

Nie ma jednej tylko ontologii występują jej różne odmiany
Metafizyka (Arystoteles)
Przyrodnicza- zajmuje się pytaniem:, jakie rodzaje bytów istnieją w przyrodzie. Tylko materia czy jakiś inny rodzaj bytu. Jakie cechy ma przyroda, materia (czy jest wieczna, czy kiedyś powstała czy istnieje od „zawsze”)
Społeczna- jakie typy społeczeństw, zbiorowości istnieją np. grupa studentów różni się jak wiadomo od rodziny czy plemienia. Jak to jest w ogóle możliwe, że grupa studentów, rodzina, plemię istnieją? Jak możliwe jest społeczeństwo?

PRZEGLĄD ZAGADNIEŃ:

3 typy wyróżnienia:

1.Wspólnoty
2.Stowarzyszenia (społeczeństwo)
3.Sieciowe.

Ad.1 Rozróżnienie relacja między matka-dziecko, plemię, kościół- zbiorowość
Ad.2 Zbirowość Np. hodowcy kanarków
Ad.3 Epoka informacyjna

Struktura społeczeństw:
-poziom kulturowy (wartości rodzinne, solidarność społeczna)
-poziom systemu społecznego
-poziom psychologiczny (mentalność)

Pojęcia przypisane- osiąganie: dotyczą wg jakich zasad kwalifikuje się ludzi.
Przypisane: Kim kto jest?
Osiąganie: Co kto robi?
(zachód najbliższy osiągalności)

4 typy społeczeństw:
- zachodnie: charakter: osłabienie więzi wspólnotowe. Ciągła zmienność celu, ruchu itp.
- w obrębie zachodu- społeczeństwa niemieckie: mają wyobrażony ideał społeczny, jego idealny stan (ale nie samej jednostki). Ważny jest przywódca, ruch itp.
- dalekowschodnie: podstawą tych społeczeństw jest rodzina.
- społeczeństwa latynoskie: nastawione na zabawę, mają dobrze rozwinięte więzi wspólnotowe, nastawione na dyktaturę.

Funkcje społeczeństwa
a)Realizacja celów. Np. uniwersytety realizują cele edukacyjne i naukowe.
Aby zrealizować te cele potrzebne są środki,
b)Funkcja adaptacji.
c)Funkcja rozwiązywania wewnętrznych konfliktów
d)Funkcja kultywowania wartości
Podtrzymywanie tradycji społeczeństw.

Struktura społeczeństwa obywatelskiego i sfery publicznej:
-Obywatelskie: dobrowolne stowarzyszenia, samorządy lokalne. Niepartyjne i niepolityczne, niezależne od wielkiego biznesu (niezależne finansowo)
-Sfera publiczna: to sfera dyskusji (fora, media). Niezależna od upartyjnienia, i wielkiego biznesu.

Typy integracji społecznych – jak możliwe jest społeczeństwo.
Integracja:
-systemowa
-społeczna

Systemowa- co ludzi ze sobą łączy w całość: zależności systemowe w tym przypadku gospodarcze – charakter globalny.
Społeczna – na poziomie świadomości, łączy np. to że jesteśmy z jednego narodu, ta sama religia, region itp.

Temat: Formy uspołecznienia.

1.Wspólnota- TONNES „ Wspólnota i Stowarzyszenie”, gemainschaft. Czy to coś naturalnego a nie umownego? Nie służy żadnym celom jest wartością sama w sobie.

2.Stowarzyszenie- geseltschaft. Mój wybór, cel, wynik umowy. Nie muszą drugiej osoby znać osobiście (pilot nie musi znać pasażerów, wytwórca- klientów).

Podstawą relacji jest to czy kogoś znam czy nie:
a)Znajomość jednostronna
b)Sympatia-antypatia ( nie musi dotyczyć osób, które znamy) może być instynktowna.
c)Zaufanie-brak zaufania /uogólnianie/ mamy sympatie do jednego lekarza, potem przenosimy to na inne zawody (tą sympatię)
d)Więź-brak więzi /bezpośrednia lub nie/ np. więź w rodzinie lub jak w przypadku relacji pilot- pasażer.

Wspólnota:
Wola organiczna
- charakter naturalny, wynikają z przeszłości, tradycji, bezrefleksyjności
- charakter nadnaturalny ……. ( Coś tu powinno być)

Stowarzyszenie:
Wola refleksyjna
- związki społeczne wynikają z umowy, kalkulacji, celu, korzyści, wyboru.

RELACJE

GEMAINSCHAFT

GESELTSCHAFT

MATKA-DZIECKO
-Naturalne, nie pochodzi z wyboru
-Ma charakter bezwarunkowy
KRÓL-PODDANY
-Nie pochodzi z wyboru
PAN- NIEWOLNIK
MIĘDZY PRZYJACIÓŁMI.

UMOWA O PRACĘ
-Konkretny cel
UMOWA O SŁUŻBĘ
-Kontrakt.

ZBIOROWOŚĆ

KASTA SPOŁECZNA
STAN
KOŚCIÓŁ
NARÓD

KLASA SPOŁECZNA

ZRZESZENIA

1.Wynikają z współbycia: PLEMIĘ, RÓD, KLAN (więzy, przodkowie)
2.Wynikają ze współzamieszkiwania: WSPÓLNOTY LOKALNE gminy wiejskie. Łączy od pokoleń, mieszkają razem, wspólnie się znają.
3.Wynikają z wspólnych celów: polis, gmina miejska, wspólnota miejska.

PANSTWO
- Konstytucja


Jeszcze notatki podesłane przez martaska

Ontologia to wiedza o bycie.
Ontologia społeczna odp. na pyt:, jakie typy ludzkich zbiorowości istnieją? Jak to w ogóle jest możliwe, że coś takiego jak gr. społeczna studentów istnieje? Jak możliwe jest społeczeństwo? Jakie typy społeczeństwa istnieją?

Podstawowe typy uspołecznienia:
Wspólnota
Stowarzyszenie (społeczeństwo)
Uspołecznienie sieciowe

Matka – dziecko: relacja wspólnotowa
Pracownik – pracodawca: relacja stowarzyszeniowa
Plemię: stowarzyszenie
Kościół: stowarzyszenie

F.Tonnies
Niemiec, który wprowadził rozróżnienie na wspólnotę i stowarzyszenie (ok.100 lat temu).
Wspólnota – Gemeinschaft
Klasycznym przykładem jest rodzina- coś, co nie wynika z umowy czy kalkulacji, jest wartością samą w sobie, związki instynktowne, naturalne, wynikające z tradycji, mają charakter bez refleksyjny.
Stowarzyszenie(społeczeństwo) – Gesellschaft
Związki wynikające z umowy bądź kalkulacji, brak w nich religijnego przeznaczenia, pochodzące z wyboru, służące jakimś celom.

Relacje społeczne:
Znajomość – obcość
Sympatia – antypatia
Zaufanie – brak zaufania
Więź – brak więzi

Wola organiczna – więź wspólnotowa
Wola refleksyjna – wożę stowarzyszeniowa/społeczna

Kasta – przynależność nadnaturalna

Gemeinschaft
Gesellschaft
Relacje
Pan – niewolnik
Matka – dziecko
(charakter bezwarunkowy)
Król – poddany
(nie pochodzi z wyboru)
Umowa o pracę
Umowa o służbę
Zbiorowości
Kasta społeczna(Indie)
Stan społeczny
Naród
Klasa społeczna
Zrzeszenia
1-Wynikają ze współbycia,
Pokrewieństwa
Ród, plemię
2-Wynikają ze wspólzamieszkania
Gminy wiejskie, wspólnoty lokalne
3-Wynikają ze wspólnych celów
Grecka polis
Państwo

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.