Wykład - Zjazd II - 29.10.2006

Elementy procesu komunikacyjnego:

1. Kontekst komunikacyjny.
Warunki w jakich proces się odbywa. Gama uwarunkowań, które mają wpływ na przebieg procesu, oraz jego skuteczność.

 • aspekt fizyczny, który wyraża się w oświetleniu, wystroju miejsca, temperaturze, kolorach,
 • aspekt psychologiczny - wzajemne nastawienie, stereotypy, wzajemne upodobania,
 • aspekt historyczny - czyli wydarzenia z przeszłości, np. historia pomiędzy Polską a Niemcami.
 • aspekt kulturowy - np. religia, zachowanie, obyczaje, interkulturowość,

2. Uczestnicy.
Każdy uczestnik ma różne zainteresowania, wiedzę, sytuację rodzinną, zawodową, trzeba wiedzieć jak wobec niego się zachować.

3. Komunikat.

 • posiada pewne znaczenie, sens, istotę komunikatu,
 • przyodziany musi być w znak, symbol, słowo, materialna otoczkę, drgania powietrza (dźwięk, głos), sens który dociera do nas za pomocą materii,
 • odpowiedni dobór słów, opakowanie treści, kodowanie komunikatu
 • dekodowanie komunikatu, umiejętność czytania, słuchania, oddzielania prawdziwego komunikatu.

4. Kanał komunikacyjny.
To nasze zmysły, sposób w jaki odbieramy komunikat.

5. Szum komunikacyjny

 • zewnętrzny (np. hałas za oknem, trzaski w radiu, śnieżenie w telewizji),
 • wewnętrzny (stan psychiczny, cielesny np. ból zęba, głowy, niewyspanie, smutek),
 • szum semantyczny wypaczanie lub zmienianie znaczenia słów np. partyzanci - terroryści.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.