Epistemologia Wykład 02.12.2006

Durkheim - prawo - podstawowa forma dzięki, której Durkheim próbował opisać rzeczywistość.

Elementem nowoczesności jest religia. Religia zdaniem Durkheima rozumiana jako pewna forma, sposób opisu rzeczywistości. Życie w przeszłości było wypełnione religijnością (sacrum). W nowoczesności profanum jest ważniejsze. Nauka i ekonomia wymknęła się religijności.

Przykładowe pytanie egzaminacyjne:
Korzystając ze schematów Durkheima określ czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem nowoczesnym

Teza:
Dla Durkheima życie zbiorowe jest podstawową rzeczywistością.

Argumenty:
Durkheim twierdzi że życie zbiorowe nie rodziło się z życia indywidualnego, ale życie indywidualne zrodziło się z życia zbiorowego.

Durkheim mówił:
I. Dla każdej jednostki koniecznym warunkiem osiągnięcia indywidualnej świadomości jest uspołecznienie. Warunkiem tego, aby zbudować własną jest wejście w relacje ze społeczeństwem.

Autarkhia - samowystarczalność (Sokrates, Diogenes).

II. Sposób organizacji życia społecznego jest funkcją naszego społeczeństwa.


Realizm społeczny u Durkheima

(jak społeczeństwo istnieje)
Jego zdaniem ta ontologia jest ontologią relacyjną. Czyli o społeczeństwie dowiadujemy się kiedy łamiemy jego reguły.
W swojej drugiej pracy sformułował on hasło "badaj fakty społeczne jak rzeczy":
1. Badacz społeczny nie powinien się wczuwać, kierować empatią.
2. Badacz ma maksymalnie intensywnie opisywać przedmioty jako niezależne.


Pojęcia i kategorie

Książka "Elementarne formy życia religijnego" Durkheim

Kategorie narodziły się z religii \, a religia jest społecznym faktem, bo wiem wyobrażenia religijne to wyobrażenia zbiorowe.

Jego zdaniem nie można abstrahować pojęcia czasu od sposobu jego mierzenia, a to jest ustalane zbiorowo. Pojęcie kategorii jest społeczną instytucją. Durkheim wprowadza elementy relatywizmu np. inaczej czas mierzą europejczycy a inaczej aborygeni.

Narzędzia pojęciowe jakimi posługuje się ludzki umysł są pochodzenia społecznego.

Kategorie oraz systemy klasyfikacji są społecznie również w tym sensie że wyrażają same społeczeństwa w których powstały.


Pozytywizm Durkheima

4 Reguły definiujące pozytywizm w epistemologii.
1. Fenomenalizm - nie istnieje realna różnica między czymś co można nazwać istotą a zjawiskiem. Badacz ma się pozbyć metafizycznych założeń, możliwie wiernie opisywać.
2. Zakazuje się przypuszczać że jakakolwiek wiedza formułowana w terminach ogólnych ma odpowiednik w rzeczywistości inny niż przedmioty jednostkowe. Istnienie czegokolwiek musi być potwierdzone przed doświadczenie, wszelka abstrakcyjna wiedza jest jedynie sposobem porządkującego zapisu. Nie ma żadnej samodzielnej funkcji poznawczej.
3. Reguła antynormatywna - sądy normatywne i są oceniające nie mają żadnej poznawczej wartości. Bowiem doświadczenie nie przynosi nam wiedzy o tym co jest dobre, piękne. Niemożliwe jest wyprowadzenie norm z opisów.
4. Reguła jedności wiedzy -zwolennik pozytywizmu będzie uważał, że sposoby zdobywania wiedzy wartościowej są takie same we wszystkich dziedzinach,.


Antynaturalizm i naturalizm w metodologii (spór)

Czym odróżniamy humanistykę.

Naturalizm - wyjaśnianie i przewidywanie faktów

Umysł dla pozytywisty - fazy rozwoju umysłu na przestrzeni wieków
1. Faza teologiczna - umysł ludzki pyta o tak zwaną utajoną naturę rzeczy. Za pomocą kategorii teologicznych. Najwyższy poziom tej fazy jest związany z religiami monoteistycznymi.
2. Faza metafizyczna - umysł w tej fazie rozwoju przestaje szukać własnych pojęć poza przyrodą, poza tym odwołuje się do nazewnictwa związanego z terminologią empiryczną (moc, siła)
3. Faza pozytywna - kwestionuje się dorobek poprzednich dwóch faz i kieruje się nie ze względu na poszukiwanie istoty (substancji), ale na mechanizmy które powodują określone skutki. Unika się wyjaśnień teleologicznych. Ważna jest tylko funkcjonalność.


I. Kant

Trzy podstawowe pytania:
1. Co mogę wiedzieć.
2. Co powinienem mówić i czynić
3. Czego mogę się spodziewać .

Kant jest związany z Królewcem - tam żył i tylko tam.
Dwa podstawowe okresy filozofii Kanta
1. Przedkrytyczny
Kant w tym okresie kontynuował lub próbował rozważać cudze pomysły. W tym okresie powstało dzieło "Ogólna historia przyrody" i "Teoria nieba", mówiła ona o historii powstania wszechświata (wykład kosmologiczny). Kant znał mechanikę Newtona.

2. Krytyczny

No i dalej nie mam. Ktoś mógłby podrzucić?

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.