Wykład I (29.10.2006)

Myślenie mityczne jest to przypisywanie zjawisk przyrody dziełom bogów. W starożytności każdy proces, jaki miał miejsce w środowisku naturalnym bądź życiu człowieka był tłumaczony, jako działanie "sił wyższych".

Cechy myślenia mitycznego:

•postrzeganie świata w sposób konkretny np. automorfizacja bogów.
•magia cyfr
•symbolika przestrzeni
•wiara że świat zamieszkują ludzie i bogowie oraz wytwory wyobraźni
•brak rozróżnienia prawdy (jawy) od snu
•po śmierci człowiek żyje jak dotychczas tylko w innym miejscu
•zasada część z całości
•cechy fizyczne odzwierciedlają charakter człowieka


Myślenie krytyczne - myślenie w kategoriach przyczynowo skutkowych (każde zjawisko które wyjaśniamy musi mieć określoną przyczynę i musi dawać określone następstwa, świat jest zamknięty w relacje przyczynowo skutkowe. Takie podejście do świata zapoczątkował Tales


Kognitywistyka jest dziedziną nauki zajmującą się zjawiskami dotyczącymi działania umysłu, w szczególności ich modelowaniem. Na jej określenie używane są też pojęcia nauki kognitywne (ang. Cognitive Science), bądź nauki o poznaniu. Kognitywistyka jest nauką multidyscyplinarną, znajduje się na pograniczu dziedzin psychologii poznawczej, neurologii, filozofii umysłu, sztucznej inteligencji oraz lingwistyki - lingwistyka kognitywna kliknij aby wyświetlić więcej


Taka mała ciekawostka powiedziana na wykładzie: mózg ma 100 mld. komórek, każda komórka może mieć 1000 połączeń, każde połączenie może przyjmować 10 stanów, co daje więcej możliwości połączeń niż jest atomów we wszechświecie.


Największą bolączką zdobywania wiedzy przez nasz umysł jest wąskie gardło w postaci naszej świadomości. Dostęp do pamięci deklaratywnej musi się odbywać za pośrednictwem świadomości. Natomiast za pomocą nieświadomości uzyskujemy dostęp do pamięci proceduralnej


Na Filozofię składają się:
1. Logika (ponoć przez logików szanowane są tylko niezawodne schematy wnioskować - teoria tautologii .
np. Dzisiaj jest niedziela i wykładowca spóźnił się na wykład
p ^ q

i - spójnik koniunkcji

tabela porównań

p q p ^ q
1 0 1
1 0 0
0 1 0
0 0 0

W takim schemacie jak widać na 4 przypadki 3 są nieprawdziwe. Tautologia to schemat zdania zawsze prawdziwego

np. za pomocą prawa wyłączonego środka możemy stworzyć zdanie:
p v ~ p (p lub nieprawda, że p), które jest zdaniem zawsze prawdziwym

2. Ontologia .

coś tam dalej czego nie zdążyłem spisać, ma ktoś to uzupełnione? proszę o email :)


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.