Wykład - Zjazd VI - 13,14.12.2006

Spóźniłem się na ten wykład więc nie mam całości

Koncepcja poznania Shollera

Scheler mówi że tylko człowiek ma duchowość.
Ducha da się zdefiniować za pomocą pięciu aktów ideacji.
1. Praca rozumu - tylko duch jest w stanie poznać lub współuchwytywać esencjalne właściwości przedmiotu czyli ich formy struktury budowy świata rzeczywistości.
2. "Tylko ludzie mogą wziąć rzeczywistości i ją zanegować.
W aktach ideacji możemy zbudować w sobie perspektywę obserwatora.
3. Akt duchowego otwarcia na świat - tylko człowiek może projektować swoje własne działania. Jesteśmy bytem otwartym, możemy swój byt zaprojektować.
4. Akt duchowego uprzedmiotowienia pierwotnego oporu stawianego popędowi. W swej radykalnej postaci ma kształt negacji .
Człowiekiem jesteśmy tym bardziej im bardziej uprzedmiotawiamy rzeczywistość. Panowanie ducha nad materią.
5. Duchowy akt samoświadomości
Jeśli zwierzęciu możemy przyznać inteligencję, spryt, tego że występuje u nich samoświadomość.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.