Wykład - Zjazd I - 14,15.10.2006

Niepełne są te wykłady, proszę o uzupełnienie

Filozofia

- mądrość / wiedza
- miłość / nienawiść
- człowieczeństwo / aktywność poznawcza
- interpretacja patriarchalna
- moraliści średniowieczni /glina, kość/
- owoc z drzewa poznania -> świadomość nagości, wstyd, lekarstwo
- wyjątkowość człowieka / wyjątkowość świata

Świat

- NIERUCHOMY /centrum/; metafizyczna większość

Teoria M. Kopernika

- wymiar biologiczny

Kreacjonizm - odrębność stworzenia człowieka

Ewolucja

Czas mężczyzn i czas kobiet /czas wspominania, czas oczekiwania/
- podstawy kultury symbolicznej – inicjacyjna rola kobiety

Freud

- XIX w. psychoanaliza, mieszczaństwo
- podświadomość
- ciekawość poznawcza jest końcem oraz pewnym początkiem

Mity

Odyseusz

Przygody inicjują pracę duchową
I. Wyspa Kirke
- seksualność / zwierzęcość
- kultura europejska – przysięga /wartość – bogowie/ - dopiero można dysponować swoją seksualnością
- relacja ciało – dusza

II. Syreny – obcowanie z pięknem śpiewu
- symbol – wartość we wspólnocie /atrakcyjność/
- Szekspir: „”Ktoś nie śpi, by spać mógł ktoś/
- elitaryzm / egalitaryzm życia społecznego
niektórzy / wszyscy -> budowanie zasad życia społecznego
- pragnienie smakowania piekna
- dystans do słów człowieka pod wpływem piękna; stosunek ironiczny, zdystansowany
- doświadczenie może przerosnąć człowieka /przygotowanie, by decydować o swoim losie/

III. Dwór Króla
- pamięć biologiczna / genetyczna / charakter heterogeniczny/
- pamięć – memy, ich nośnikiem jest kultura /charakter homogeniczny/
- słabość człowieka

Heroskrates – szewc, który chciał być wielki /symbol złej sławy, pamięci/

Platon
Mit jaskini
- pozory / mniemanie / światy możliwe
- źródło światła
- idee /niezmienne, wieczne/

Pytania, problemy filozofii:

- Światy możliwe, jako uprawomocnienie filozofowania

Pytanie o inny świat:
- aspekt ontologiczny
- aspekt epistemologiczny
- aspekt aksjologiczny

Ontologia – filozofia bytu
- czy inny świat istnieje?
- jeśli inny świat istnieje to gdzie?
- czy jest częścią naszego świata?
- jaka jest jego natura? /natura – materializm, idealizm/
- charakter zmienny czy niezmienny
- to co istnieje naprawdę – istnieje zawsze; to co bywa – to nie jest -> Idee są zawsze, cienie bywają

Heraklit
- istotą Bytu jest zmienność; Panta rei – odwaga zmiany

Parmenides
- Byt jest a nie bytu nie ma
- Byt jest niezmienny, nie ma początku, ani końca

Feudalizm – to co istotne – niezmienne
Demokracja – zmiana – zaczynem d. / jutro się okaże co jest prawdą, a co nie/

Platon – poznać to co wieczne, by można było żyć w świecie cieni.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.