Wykład - Zjazd III - 18,19.11.2006

Te wykłady także wymagają dużego uzupełnienia…

c.d. wykładu II

Wątek aksjologiczny

– życie ma sens jeśli istnieje jakiś inny świat, z którego możemy czerpać wartości – życie spełnione tylko „tutaj” traci sens.
- próby budowania życia wg innej wizji:

tradycja sofistyczna – żyć światem tym, tu, teraz

nurt epikurejski – Carpe diem

Filozofia Nietzsche – minimalizm egzystencjalny, w sensie metafizycznym człowiek jest sam, więc powinien nauczyć się żyć samemu.

Społeczeństwo konsumpcyjne – wartości, za które nie trzeba umierać… /rezygnacja z armii narodowej na rzecz armii profesjonalnej/

Świat /jako postulat/

- w sensie ontologicznym
- w sensie epistemiologicznym

Jaskinia platońska

- człowieka ogranicza to, co go tworzy – ciało /więzienie duszy/
- motyw kary – strącenie w dół /cielesność/
„rozkosz i ból – gwoździami przybijają dusze do ciała tak mocno, że się duszy wydaje, ze ważne jest tylko to co dla ciała”
- wizja uwolnienia człowieka od cielesności, by nie determinowała dyszy
- sprawy ważne – nie ma miejsca na na cielesność, zmysłowość, seksualność – kontynuacja w filozofii, religii.

- Platon odbiera seksualności motyw emocji, zmysłów – tylko czysty akt reprodukcji, nie angażuje emocji
- Św. Augustyn – sfera seksualna naturalna jak odżywianie

- Sokrates – ciało nie niesie ze sobą żadnych wartości
- Chrystus – ludzkie ciało współwytycza drogę zbawienia /ból, asceza, prośba o stygmaty -> drogą boskiego cierpienia, którą wytyczył Chrystus/
- Grzegorz Wielki – Ojciec Kościoła – poczęcie aktem chwalebnym, rozkosz nie.

Filozofia starożytna

- aspekt ontologiczny – celem jest dotarcie rozumem do Bytu /idee/. Porządek rozumu wyznacza drogę, która nas wyprowadza z jaskini

Paradygmat chrześcijański – Bóg /Teologia/

- drogę wytycza serce /uczucia/
- samotność pozytywna, ale też aspekt ujemny – uczucia są nieprzewidywalne.

Nowożytność

- zdolność poznawcza rozumu /Epistemologia/
- człowiek zachwyca się sobą, poznającym świat
- nauka nowożytna decyduje o kształcie świata
- rozum naukowy

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.