Wykład - Zjazd II - 28,29.10.2006

Przeciwieństwem transcendentnego jest imanentny

W badaniach transcendentalnych chodzi o warunki możliwości poznania jako całości.

Zagadnienie źródeł poznania.
Czy wśród pojęć, które można napotkać w umyśle dojrzałego człowieka istnieją tak zwane pojęcia wrodzone, czy myśli wrodzone, czy też wszystkie pojęcia urobione są bez reszty na podstawie doświadczenia.

W zagadnieniach źródeł poznania możemy rozróżnić dwa typy
1. Genetyczny racjonalizm
2. W wyniku doświadczenia (empiryzm.

Realy mówił, że na początku poznawaliśmy wszystko empirycznie (pierwsze żeglowanie).
Drugie żeglowanie to kwestionowanie wiedzy już zdobytej empirycznie.

Anaksagoras

Realy mówił że Platon używał ____ brakujące słówko jako specyfiki przedmiotu umysłu. Ten przedmiot który jest rozważany przez umysł jest tym czymś bez czego nie byłoby mysli a przedmioty nie byłby przedmiotem nieźle tu coś namotałem:))

Idea jest bytem który istnieje bezwzględnie.
Idea jest :
- inteligentna,
- jest bytem,
- niezmienna,
- samoistna (istnieje w sobie i przez siebie),
- jednoistna (taki mój neologizm nie wiem czy trafny)(każda idea jest jednością, jednoczącą wielkość rzeczy).

Wiedza epistemologiczna jest o ideach .
Wiedza sama w sobie z natury jest o tym co istnieje i co jest niezmienne.

W dialogu "Państwo" Platona jest próba wykładni dialogu sprawiedliwości

Genetyczny empiryzm - przekonanie, że nie ma niczego w umyśle co by wpierw nie znajdowało się w zmysłach.

Przeciwne poglądy do racjonalistów głosił Charles Taylor - jego zdaniem nowoczesność to rozum instrumentalny i "odczarowanie świata" i był nowoczesności zdecydowanym przeciwnikiem.

M. Weber mówił o odczarowaniu świata - życie nie jest sacrum, tabu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.